Rruga që lidhë fshatrat malorë të komunës së Likovës Llukarë, Goshincë me Likovë dhe Kumanovë , si pasoj e reshjeve të mëdha ditëve të fundit mbrëmë ka pësuar një çarje të madhe duke e ndarë rrugën në dy pjesë . Pjesa e poshtme e rruges dhe një pjesë e madhe e tokës janë zhytur në pendën e Gllazhnjes. Kalimi në këtë rrugë paraqet rrezikshmëri pë tu kaluar dhe se autmjetet me vështirsi të madhe kaluan sot edhe pse në çdo moment mundet të pasonte rreziku për aksidente . Banorët e malësië së Karadakut shpresojnë në institucionet lokale dhe shtetërore që do të ndërrmarin aktivitete për përmirsimin e rrugës ./fol.mk

goshince llukare1 goshince llukare