Partia e gjeneralit Gëzim Ostreni përmes një iniciative qytetare sot ka nisur organizimin e mbledhjes së nënshkrimit që në formë të peticionit do të inicojnë ndryshimin dhe plotësimin e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë.
”Propozim ndryshim i kushtetutës së Maqedonisë me udhëzime konkrete dhe arsyetimin e shkaqeve për të cilat propozohet ndryshimi dhe plotësimi i kushtetutës”, bëjnë me dije nga partia e Ostrenit.