Ky është komenti i ish ndërmjetësit Piter Vanhaute, i cili ka qenë i angazhuar në bisedimet mes katër partive në plotësimin e Marrëveshjes së Përzhinos.

“Më falni, me siguri nuk më keni kuptuar mirë: lista zgjedhore është larg të qenit e mirë, kjo do të thotë se aspak nuk është e mirë dhe nuk mund të përdoret për zgjedhje”.