Versioni i Stupcave për korrupsionin (video)

UNDP Kosova në bashkëpunim me grupin Stupcat janë realizuar dy video nëpërmjet së cilave përmes satirës dhe humorit thumbohet sistemi i korruptuar në vend. Videoja e parë paraqet “rrethin e jetës së korrupsionit” duke paraqitur sesi një fëmijë i lindur dhe të rritur me një familje të korruptuar.