Izet Zeqiri. Në përkrahje të botuesve shqiptarë. Libra dhe Broshura sipas gjuhës se botimit dhe llojit në vitin 2014 në gjuhën shqipe vetëm 2.9% ashtu është edhe 2015. Nga 924 botime 811 në gjuhën Maqedone kurse 27 në gjuhën shqipe. Shih tabelen.’

izet tabela