Gjykim për lëndën e PSP “Lëndina”

Në Gjykatën Penale për sot është caktuar seanca gjyqësore për lëndë “Lëndina” e Prokurorisë speciale publike, që i përket ndërtimit pa leje shtëpive në Zelenikovë, ndërsa në të cilin i akuzuari i parë është gaze Dragan Pavlloviq- Llatas.

Nga Prokuroria speciale publike shprehin dyshim për veprimet penale juridike të tre personave për ndërtim të tre uikend-shtëpizave në Komunën e Zelenikovës pa pas leje për ndërtim të këtillë. Sipas dëshmive të mbledhura të PSP, mes të cilëve edhe xhirime satelitore, ekspertizë, si dhe dokumentacion tjetër, këto tre uikendshtëpiza kanë filluar me ndërtim në vitin 2011, ndërsa leje për ndërti e tyre nga komuna është marrë në vitin 2013, kur kishin përfunduar.

SHPËRNDAJE