Snopçe: Ndihmat financiare shkojnë vetëm për komunat maqedonase

Halil Snopçe, kryetari i Akademisë së Aleancës për Shqiptarët në emisionin Rruga Drejt ka deklaruar se shumica financave shkojnë në Komunat Maqedonase. Ai tha se ndihmë financiare merr vetëm një ndërrmarje në Komunën e Tetovës, ndërsa asnjë ndërmarrje tjetër shqiptare nuk merr ndihma financiare. Ai tha se qeveria bën margjinalizim duke i favorizuar komunat e etnicitetit maqedonas.

SHPËRNDAJE