Si ta shpejtojmë sa më shumë rrjetin Wi-Fi? Ka shumë mënyra për ta bërë internetin sa më të shpejtë pa pasur nevojë që të paguani më shumë

Fillimisht ju duhet të keni kujdes se ku të vendosni routerin e rrjetit Wi-Fi.

Vendosni routerin në një vend të hapur.

Mos e lini routerin në tokë.

Mos e lini routerin afër pajisjeve elektronike.

Vendosni antenat në drejtime të ndryshme.

Matni frekuencat e rrjetit Wi-Fi

Për më tepër videoja në vazhdim: