Lideri i BDI –së  Ali Ahmeti në intervistën  e gazetarës Jeta Xharra tha se kanë menaxhuar me sukses rastin Monstra. 

Rasti Monstra është rast enigmatik   për të cilën duhet në hetim ndërkombëtar  , një hetim transparent dhe ne kemi  bërë një menaxhim të  sukseshëm të Montsras .

Ne kemi kërkuar nje hetim ndërkombta sepse është nje rast enigmatik ,  ne kemi kerkuar argumnente , ne kërkojmë rikthim të landës, të paraqitën argumentet.

Në pyetjen e gazetarës Jeta Xharra  se a keni arritur të siguroni  gjykim dhe hetim të drejtëe sepse OJQ  kerkojnë ju jeni qeveri ju sduhet të kërkoni por të siguroni hetim të drejtë dhe transparentë?

Gjyqet janë të pavaruara  dhe ne nuk  kemi drejtë të përzihemi  në punën e gjyqeve  tha z. Ahmeti

Në  Maqedoni nuk ka gjyqe të pavarura  sepse kjo është dëshmuar shumë herë ndërhyri gazetarja Jeta Xharra .

Tregom  drejt cka ndodhi me ato 5 djem  ? pyetja e radhës e Jetës

Nuk mendoj se një shqitar mund të bëjë një gjë  të tillë  , sidomos Haki Aziri të cilin e njoh  personalisht dhe nuk besoj se ai bënte një gjë të tillë , u shpreh z. Ali Ahmeti në lidhje  me temën e rastit monstra   .