Fotografia  është e vërtetë dhe nuk është montazh.Gjatë hedhjes me lopat për spitalin ushtarak është nxjerrur një foto e tij që na asocion Gruevskin në qeli.