Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit aktivizohet për zgjedhjet. Në një seancë publike të planifikuar për sot në ora 11 do të konsiderohen dy ankesat e paraqitura nga zëvendësministri shtesë Oliver Andonov dhe Elia Ilioski si një përfaqësues i autorizuar i koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMNE.
 
Ankesat kanë të bëjnë me nenin 8 të Kodit Zgjedhor. Sipas tij, që nga momenti i vendimit për të thirrur zgjedhjet deri pas procesit zgjedhor duhet të shkatërrohen e fondeve buxhetore të Republikës së Maqedonisë, për të filluar ndërtimin e rrugëve, parqeve, linjat e energjisë dhe objektet e tjera të ndarjeve të interesit publik jashtë programit vjetor, që do të kryhen pagesat e pagave, pensioneve, ndihmës sociale ose pagesat tjera që nuk janë pagesat e rregullta mujore.