Tridhjetë-vjeçari nga Kumanovo nga MPB dyshohet për qasje të paautorizuar në një sistem kompjuterik, transmeton Zhurnal

Ai një herë aksidentalisht është kyçur  një kartë krediti në emër të M.K Kumanovo në mënyrë të pautorizuar e ka përdorur për të cilën nuk ka pasur nevojë për PIN,  dhe përmes llogaris bankare elektronike ka shfrytëzuar tre here atë me shumë prej 10.715 denarë .