Sot me zhvillimin e teknologjise lehtësisht mund të kyceni në kurse online që ofrojnë edhe universitetet më prestigjioze në botë.Ju mund të fitojë njohuri të reja në shumë fusha shkencore, papages,efikase që mund të përdoren duke qëndruar në shtëpi përpara ekranit.

Kjo është një listë e kurseve online falas filluar në nëntor. Lista është bërë nga “Klasa Qendrore”, bazuar në atë se si konsumatorët e saj kanë treguar interes në çdo kurs (kurse nga lista janë shtuar më shumë se 600.000 herë)  në MOOC Tracker, për monitorim.

Në linkun e poshtëm mund të gjeni se si do të vijojn kurset.

 

www.class-central.com