Kuvendi në seancën e sotme pritet të sjell vendim për shpërbërje të parlamentit.

Propozim vendimi për shpërbërjen e Kuvendit nga deputetët e shumicës parlamentare gjegjësisht, deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së sot ka arritur në Arkivin e Kuvendit.

Vendimi hyn në fuqi  ditën e publikimit në gazetën zyrtare dhe do të zbatohet nga 24 shkurti.

paRLAMENTIbdi dui