Mashtrimet më, nuk do të mund të fshihen nën klishetë e integrimeve në BE dhe NATO!

Nëse deputetët e ministrat shqiptarë e kanë ndërmend ( e kanë OBLIGIM) të marin pjesë në tubimet me qytetarët gjatë DEBATIT PUBLIK të PROJEKT-amendamenteve kushtetuese duhet të kenë lexuar” Proklamatën e KAÇKM” dhe aktet tjera të saj, sepse do të ndeshen me egzemplarë të printuara me të cilat do të njoftohen qytetarët të cilët për shumë arsye nuk janë në dijeni për brendinë e tyre

Shqiptarët jogjithmonë do të ju duartrokisin sa herë që të doni dhe kur të doni, por do tju pyesin e ju duhet tju sqaroni .

Mashtrimet më, nuk do të mund të fshihen nën klishetë e integrimeve në BE dhe NATO!

(q/a)

SHPËRNDAJE