Prindërit po viktimizojnë karrierën e tyre dhe japin dorëheqje nga puna për të qenë në shtëpi me fëmijët e tyre të cilët janë me aftësi të veçanta.

Këta persona nuk kanë kushte për arsimim dhe kushte për të punuar ku në këtë video fajësojnë shtetin për moskrijimn e kushtetve për persona të këtillë.

10 nga 15 qytetarë kanë ndonjë hendikep, ndërsa nuk kush t’ju del në ndihmë. Ata ndjehen të frikësuar dhe të turpëruar dhe shumica prej tyre vendosin që ta kalojnë jetën të mbyllur.

Kjo video në gjuhën maqedonase tregon disa tregime jetësore nga personat me aftësi të veçanta.