UEFA në këto momente voton  pranimin e Kosovës, në Kongresin e UEFA-s, përkundër faktit se nuk kaloi neni famoz, i cili e kushtëzon një vend të jetë pjesë e OKB-së për t’u bërë pjesë e UEFA-s.

OKB nuk njeh shtete, aty mund të pranohen shtete, por jo t’i njoh ato, pasi shtetet njihen nga shtetet.

Kështu ka thënë  njëri nga zyrtarët ligjor të UEFA-së, gjatë kongresit të UEFA-s në Budapest, pas mungesës votave të mjaftueshme për ndryshimin e nenit i cili nuk paragjykon faktin që shtetet duhet të jenë anëtare të OKB-së.

“Kjo nënkupton që Kosova, ndonëse nuk është anëtare e OKB-së, ajo është e pranuar nga më shumë se gjysma e shteteve që janë anëtare e kësaj organizate”, ka thënë ky zyrtar,