Ngjarjet e një nate më parë në Turqi ku u tentua për një puç të vërtet por të pa sukses, dhanë mesazhe të shumta për botën e moderuar politiko-shoqërore.

  1. Çdo lidër shtetërorë ose politiko-shoqërorë qoft ai, nëse qëllimet e projekteve të tija i ka të pastra dhe në interes të popullit dhe nëse ai për realizimin e këtyre projekteve ka mbrojtjen e Zotit dhe mbështetjen e popullit,atëher shifet qart se nuk ka fuqi tjetër më të madhe se fuqia e Zotit dhe e populli që mund ta dëmton atë.
  2. Se në çdo organizim politiko-shoqërorë çdo herë egzistojnë struktura dashakeqe-destruktive të cilat janë brenda këtyre organizimeve me të vetmin qëllim:dëmtimin e strukturave të pastra të këtyre organizatave,pengimin e zhvillimit të mirfillt, shkatrimin e këtyre organizatave po patën mundësi dhe e gjitha kjo vetëm për interesin e kundërshtarit kryesor të asaj organizate. PRA,PUÇISTËT JANË NJERËZ TË MASKUAR TË KUNDËRSHTARIT TË CILËT PËRMES MËNYRAVE TË NDRYSHME ARIJNË QË TË INFILTROHEN NË STRUKTURAT MË TË LARTA TË ORGANIZATËS ME TË VETMIN QËLLIM, PËR TA SHKATRUAR ATË ORGANIZATË, PA MOS I LLOGARITUR PASOJAT SHOQËRORE, PRA INTERESI I TYRE ËSHTË MBROJTJA DHE REALIZIMI I QËLLIMIT TË PATRONIT TË TYRE QË ATA I SHËRBEJNË, NË KËTË RASTË KUNDËRSHTARIT KRYESOR TË ORGANIZATËS. Me një fjalë , puçistët janë ujqër të veshur me lëkur të deles dhe që qëndrojmë në mes të kopesë.
  3. Çdo organizat për të ecur mbarë dhe përpara drejt realizimit të qëllimeve të saja duhet patjetër të kalon përmes këtij filtri për të pastruar radhët e saja nga këta PUÇIST qëndrimi i të cilëve në atë organizat është më shum i dëmshëm se sa produktiv.Sa më gjatë të qëndrojnë PUÇISTËT brenda organizatës aq më shum të këqija i sjellin asaj. Jetgjatsia e tyre mund të shkaktoj edhe “vdekjen e heshtur” të organizatës.
  4. Puçistët arijnë të demaskohen shpejtë. Kjo për vetë faktin se ata nuk kanë qëllime të pastra në të mirë të shoqërisë dhe gjatë gjithë kohës mundohen të aktrojnë skenat e dirigjuara nga dirigjent ose regjisorë të tyre dhe të cilët për disa benificione materiale që janë shpejt të harxhueshme bëjnë ashtu siç ju thuhet të bëjnë.
  5. E fundit dhe me skandalozja është ajo që PUÇISTËT PASI DEMASKOHEN FUNDIN E KANË TË TURPËRUAR.

Pas gjithë këtyre ngjarjeve që po ndodhin nëpër botë dhe ku qëllimet e njerëzve janë bërë problematika kryesore për ti kuptuar, vlen lutja:

O ZOT,MË MBRO NGA “MIQËT” SEPSE NGA ARMIQËT MBROHEM VET

 

Shenazi Salihi