Sapo arriti një fotografi në mesazhin e portalit tonë.Qartë nga fotoja shihet se shumica e rinisë jane të detyruar për pjesmarrjen e tyre.Mirëpo nga fotografia mund të shohim edhe prezencen e grupmoshave më të moshuara.