Deputeti Pavle Trajanov dërgon në Gjykatën Kushtetuese vendimin e shumicës parlamentare për shpërndarjen e Kuvendit.

Ky vendim jo vetëm që ishte i panjohur në historinë e punës së kuvendeve por me të është shkelur në mënyrë të drejtpërdrejtë kushtetuta e Maqedonisë, përkatësisht neni 63 pika 3 ku theksohet se zgjedhjet për deputetë në Kuvend mbahen në 90 ditët e fundit të mandatit ose në afat prej 60 ditëve nga dita e shpalljes së kuvendit.

Vendimi për shpërbërjen e kuvendin u miratua të hënën por do të hyjë në fuqi me 24 shkurt