BDI kërkon dëmshpërblim, ndërkohë që gjysma e të burgosurve politik shqiptar kanë ndëruar jetë

Shkruan: Qenan ALIU

( Ky është FAKT nuk është opinion )

Fatkeqësisht kanë ndëruar jetë mbi gjysma e të burgosurve POLITIK shqiptar në MAQEDONI, për derisa Bdi-së t’i kujtohet ligji për dëmshpërblimin e tyre edhe atë në prag të zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare, pas18 viteve në pushtet . Ndërkaq përfaqësuesit e këtij subjekti në parlament, qeveri, e parti, HESHTËN si qyqe dy herë gjatë ndryshimit dhe plotësimit të ligjit që trajtonte të burgosurit politik maqedonas dhe të ashtu quajturit ligjit për “branitellat”

Është fakt që nuk mund të mohohet se REZISTUESIT shqiptar të rregjimit të kaluar, padrejtësisht mbetën të diskriminuar për të drejtën e rehabilitimit dhe DËMSHPËRBLIMIT për sakrificën e tyre për barazi dhe demokraci !

(q/a)