Pece Mirçeski është zgjedhur për udhëheqës i Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së Maqedonisë.

Vendimi ka ardhur pasi që paraprakisht në seancë qeveritare është shkarkuar udhëheqësi i deritanishëm, Vase Donev.

Në rrjedh është seanca e dytë qeveritare, në të cilën në rend dite sipas të gjitha gjasave do të jenë çështjet kadrovike.