Dalin statistikat e fundit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të Maqedonisë për votimin e djeshëm.

Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Listën zgjedhore: 1.784.416

Numri i përgjithshëm i vendvotimeve: 3.524

Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme: 1.141.871

Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të pavlefshme: 37.505