Fundjava mund të gjejë Bashkësinë Islame të Kosovës me një memorandum të nënshkruar me Ministrinë e Drejtësisë. Me anë të këtij dokumenti, pretendohet të parandalohet përhapja e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm.

Ky memorandum pritet ta definoj qartë që përzgjedhja e imamëve do të bëhet në përputhshmëri me Kushtetutën e BIK-ut. Poashtu, më këtë memorandum do të përcaktohen edhe ligjëratat e hoxhallarëve në përputhshmëri me Kushtetutën e BIK-ut, e cila do të evitojë ligjëratat dhe literaturat nga rrymat ekstreme.