Qytetarët sot do të mund ta vizitojnë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

“Ai paraqet mundësi që vizitorët ta shqyrtojnë brendësinë e ndërtesës si karakteristikë historike e shtetësisë së Maqedonisë dhe të marrin përgjigje të pyetjeve të tyre”, kumtuan nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Kuvendit, siç përkujton pres-shërbimi, është i hapur për vizitë çdo të premte të fundit të muajit, ndërsa të interesuarit nevojitet që të paraqiten në telefonin  02/3113-683 ose në e-mail s.s[email protected], më së voni pesë ditë pune para vizitës.