Ministri e Financave ka njoftuar se te kreditorët vendor do të merr borxh prej 10.4 milionë euro. Shumën e njëjtë shteti duhet ta kthejë nesër te kreditorët.

Bëhet fjalë për një obligacion njëvjeçar me klauzolë devizore dhe një dyvjeçare. Javën e kaluar pushteti ka kërkuar hua 10.16 milionë euro, por i ka realizuar vetëm 1.87 milionë euro.